Вильгельм Кампхаузен Camphausen, Wilhelm  (1818-1885)

1818,1885
Художник Вильгельм Кампхаузен