Гарофало, Бенвенуто Тизи да – Брак в Кане Галилейской часть 3 Эрмитаж

«Гарофало, Бенвенуто Тизи да - Брак в Кане Галилейской» картина - часть 3 Эрмитаж