Кацусика Хокусай – Лист Кодзикисава, провинция Каи часть 6 Эрмитаж

«Кацусика Хокусай - Лист Кодзикисава, провинция Каи» картина - часть 6 Эрмитаж