Ахилл-Этна Мишалон – Водопад в Мон-Дор Музей Метрополитен: часть 3

«Ахилл-Этна Мишалон - Водопад в Мон-Дор» картина - Музей Метрополитен: часть 3