Казак (Атаман Серко). 1889 Илья Ефимович Репин (1844-1930)

«Казак (Атаман Серко). 1889» картина - Илья Ефимович Репин