Казак (Атаман Серко). 1889 Илья Ефимович Репин

«Казак (Атаман Серко). 1889» картина - Илья Ефимович Репин