Омар Годинес «Кредо». Живопись и графика 03/11/2018