Джованни Фаттори Fattori, Giovanni  (1825-1908)

1825,1908

Джованни Фаттори