Баренд Корнелис Куккук Koekkoek, Barend Cornelis  (1803-1862)

1803,1862

Баренд Корнелис Куккук