Стефано де Федели Fedeli, Stefano de  (active: 1464-1482)

1464,1482

Стефано де Федели