Огастес Данбьер Dunbier, Augustus W  

1888,1977

Огастес Данбьер