Zhu Zhanji * Китайские художники средних веков

«Zhu Zhanji» картина - Китайские художники средних веков (朱瞻基 - 双犬图)