Xiao Yuncong * Китайские художники средних веков

«Xiao Yuncong» картина - Китайские художники средних веков (萧云从 - 山水图(之一))