Wang Jian * Китайские художники средних веков

«Wang Jian» картина - Китайские художники средних веков (王鉴 - 青绿山水图)