Wang Jian *Китайские художники средних веков

«Wang Jian» картина - Китайские художники средних веков (王鉴 - 长松仙馆图)