Zhou Zhi Mian * Китайские художники средних веков

«Zhou Zhi Mian» картина - Китайские художники средних веков (周之冕 - 花鸟图(之—、二))