Фанни Брат Brate, Fanny  (1862-1940)

1862,1940

Фанни Брат