pic01560 Yoshitoshi

«pic01560» картина - Yoshitoshi