pic01569 Yoshitoshi

«pic01569» картина - Yoshitoshi