pic01561 Yoshitoshi

«pic01561» картина - Yoshitoshi