pic01563 Yoshitoshi

«pic01563» картина - Yoshitoshi