pic01548 Yoshitoshi

«pic01548» картина - Yoshitoshi