089 Moon and Smoke Yoshitoshi

«089 Moon and Smoke» картина - Yoshitoshi