072 Fukami Jikyu in a Shower of Cherry Petals Yoshitoshi

«072 Fukami Jikyu in a Shower of Cherry Petals» картина - Yoshitoshi