pic01550 Yoshitoshi

«pic01550» картина - Yoshitoshi