pic01558 Yoshitoshi

«pic01558» картина - Yoshitoshi