052 Akashi Gidayu Yoshitoshi

052 Akashi Gidayu (картина) — Yoshitoshi