Виржиния Демон-Бретон Demont-Breton, Virginie  (1859-1935)

1859,1935

Виржиния Демон-Бретон