Китен Ёситака Амано

Китен (картина) — Ёситака Амано