Китен Ёситака Амано

«Китен» картина - Ёситака Амано