Парк на земле Кайботта в Йере Гюстав Кайботт (1848-1894)

«Парк на земле Кайботта в Йере» картина - Гюстав Кайботт