Стивен Лоуренс Лори Lowry, Laurence Stephen  

Стивен Лоуренс Лори