Бартоломео Бецци Bezzi, Bartolomeo  

Бартоломео Бецци