Во дворце на Невском проспекте отметили юбилеи Листа и Гилельса 24/10/2016