Луи Клод Мушо Mouchot, Louis Claude  

Луи Клод Мушо