Xiao Yuncong * Китайские художники средних веков

«Xiao Yuncong» картина - Китайские художники средних веков (萧云从 - 雪岳读书图)