Wang Gouxiang *Китайские художники средних веков

«Wang Gouxiang» картина - Китайские художники средних веков (王彀祥 - 玉兰图)