Wang Shishen * Китайские художники средних веков

«Wang Shishen» картина - Китайские художники средних веков (汪士慎 - 梅花图)