Zhang Zhong *Китайские художники средних веков

«Zhang Zhong» картина - Китайские художники средних веков (张中 - 桃花幽鸟图)