Грегорио Лаццарини Lazzarini, Gregorio  (1657-1730)

1657,1730

Грегорио Лаццарини