Вильгельм Эдуард Деге Daege, Wilhelm Edouard  (1805-1883)

1805,1883

Вильгельм Эдуард Деге