Костантино Роза Rosa, Costantino  (1803-1878)

1803,1878

Костантино Роза