Якопо да Понтормо Карруччи Carrucci, Jacopo da Pontormo  (1494-1557)

1494,1557

Якопо да Понтормо Карруччи