087 Moon of the Lonely House Hitotsuya no tsuki Yoshitoshi

«087 Moon of the Lonely House Hitotsuya no tsuki» картина - Yoshitoshi