004 Received Back into Moon Palace Gekkyu no mukae Yoshitoshi

Несколько случайных
004 Received Back into Moon Palace Gekkyu no mukae (картина) — Yoshitoshi