pic01608 Yoshitoshi

«pic01608» картина - Yoshitoshi