067 Inamura Promontory Moon At Daybreak Inamuragasaki no akebono no tsuki Yoshitoshi

«067 Inamura Promontory Moon At Daybreak Inamuragasaki no akebono no tsuki» картина - Yoshitoshi