067 Inamura Promontory Moon At Daybreak Inamuragasaki no akebono no tsuki Yoshitoshi

Несколько случайных
067 Inamura Promontory Moon At Daybreak Inamuragasaki no akebono no tsuki (картина) — Yoshitoshi