pic01529 Yoshitoshi

«pic01529» картина - Yoshitoshi