009 Saga Moor Moon Sagano no tsuki Yoshitoshi

Несколько случайных
009 Saga Moor Moon Sagano no tsuki (картина) — Yoshitoshi