pic01629 Yoshitoshi

«pic01629» картина - Yoshitoshi