060 The Moon And The Helm Of A Boat Funahashi no tsuki Yoshitoshi

Несколько случайных
060 The Moon And The Helm Of A Boat Funahashi no tsuki (картина) — Yoshitoshi